Home

Opinnäytetyö seminaariesitys

Opinnäytetyön raportointi, esittäminen, arkistointi ja julkaisu

Opinnäytetyö esitetään julkisesti, joko JAMKssa opinnäytetyöseminaareissa tai vastaavissa opinnäytetyön esitystilaisuuksissa tai toimeksiantajan luona. Onko ammattikorkeakoulun lopputyö/opinnäytetyö ihan pakko esittää suullisesti yleisön edessä? Olen vasta opintojen alkuvaiheessa, mutta nyt jo pelottaa. Suomenkielinen koulutus Kulttuuriala Elokuvan ja television koulutusohjelma, vuonna 2013 tai aiemmin aloittaneet Kuvataiteen. esittäminen *Esityksen rakenne *Aloitus *Lopetus *Havainnollistaminen *Kalvot ja PowerPoint-esitys *Esiintymisjännitys *Kehonkieli *Puheään Avainsanat: opinnäytetyö, valmistuminen, viestint.

Opinnäytetyön seminaariesitys - Ammattikorkeakoulut - Suomi24 Keskustelu

Opinnäytetyö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutus- Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Seminaariesitys 25.11.2014 Tekijä tai tekijät Antti Greiju Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa https: Englanninkielisen raportin seminaariesitys voi olla suomenkielinen.

Opinto-opa

uusi luku 6: tieteellinen esitys, seminaariesitys uusi luku X: kypsyysnäyte esimerkkejä arvostelusta opinnäytetyö, tekninen raportti, seminaariartikkeli,. MVI 0043 Minna Kyngäs-Heikkil. Vuoden opinnäytetyö 2017: Kalle Nurmi Granlund Oy. Loading... Unsubscribe from Granlund Oy? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed. Opinnäytetyö antaa opiskelijalle valmiudet laajan kehittämishankkeen ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen. (esim. raportti tai seminaariesitys).

Opinnäytetyön laatimine

 1. aariesitys.
 2. aariesitys) tai prosessiin.
 3. aariesitys on osa opinnäytetyön loppu arvosanaa. Tästä linkistä: Opponoinnin kohteena ovat sekä opinnäytetyö että sitä koskeva esitys
 4. Voit hakea opintojaksoja koodin tai nimen perusteella opetussuunnitelmista
 5. aarin sisältö ja se
 6. Raportointi ja opinnäytetyö HAAGA-HELIAssa Opinnäytetyökoordinaattorit Tiivistelmä Päiväys Tekijä(t) Tekijöiden nimet peräkkäin etunimi ennen sukunimeä
 7. aariesitys 2 47op + opinnäytetyö 15op, tai 47op + lastensuojelumoduli 8op ja syventävä harjoittelu 20op-.

Muistisairauksien käytösoireista Pia Nurminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Seminaariesitys Mitä ovat käytösoireet? Kun muistisairaus etenee, edellytykset.

Eikun 7 vinkkiä oppariseminaareihin, ja miksi niihin kannattaa

Opinnäytetyö eteläsavolaisten organisaatioiden näkemykset elinikäisestä oppimisesta osaamisen kehittämisestä ja vahvistamisest Palveluja Kotiin -seminaariesitys. 2006. MMT J Leskinen, Kuluttajatutkimuskeskus Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista Opinnäytetyö. 2006 Toteuttamistavaltaan opinnäytetyö on yleensä toiminnan kehittämistehtävä, ja siihen sisältyy aina kirjallinen osuus. Seminaariesitys ja kypsyysnäyte Opinnäytetyö kehittää opiskelijan ammatillista osaamista ja vahvistaa opiskelijan valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä. Seminaariesitys ja kypsyysnäyte

JAMK - Opinnäytetyö - Ari Rantala: Etusiv

 1. aari ja Tutkielma / opinnäytetyö LuK-tutkielma, kypsyyskoe, se
 2. aariesitys. Helsinki.
 3. aariesitys. Ohjeet se
 4. aariesitys tehty).

lautapeli opinnäytetyö Vyyhtipeli yhteistoiminnallisuus. Vyyhti - verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla-hanke on tukenut. Oman ammattialan tutkimus- ja kehittämistoiminta, asiantuntijuus, opinnäytetyö, tiedonhankinta ja viestintä, media- ja lähdekritiikki. Suositeltavat muut opinnot opinnÄytetyÖ - ammattikorkeakoulututkinto sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. savonia-ammattikorkeakoulu opinnÄytetyÖ tiivistelmä koulutusal

MVI 0043 - YouTub

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin. Opiskelija hallitsee opiskeluun tarvittavat Lamkin oppimisympäristöt. Opiskelija suunnittelee oman opintopolkunsa yhteistyössä tutoropettajan kanssa - seminaariesitys (2 op viimeistään opinnäyteinfossa ilmoitettuun päivämäärään mennessä Optiman kansioon R0045/toteutuksesi koodi/Opinnäytetyö. Luento-opetus, asiakascaseihin perustuva työskentely monialaisissa ryhmissä, itsenäinen opiskelu, seminaariesitys sekä seminaariin osallistuminen

linkola opinnäytetyö sähköiset jumppakerhot yamk. Vyyhti - verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla-hanke on tukenut yrittäjiä,. Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä Sirpa Pussinen (toim.) HAMKin e-julkaisuja 7/2018 Uudistuva hevostalous -artikkelikokoelman kirjoituksista huokuu myönteinen näkymä hevosalasta. Huomisen hevosala. Kandidaatintutkielma on tekniikan kandidaatin tutkintoon edellytettävä itsenäinen opinnäytetyö ja se seminaariesitys ja opponointi sekä kansitettu ja. tulosten pohjalta tehtiin YAMK opinnäytetyö kliinisen asiantuntijan (YAMK) urapoluista sekä Nursing. Seminaariesitys. 23.11.2017 Saunders, H. 2016

Vuoden opinnäytetyö 2017: Kalle Nurmi - YouTub

 1. Opinnäytetyö LAAJENTAVA OSAAMINEN: Toteutus: Kehittämisprojektin eli opinnäytetyön suunnitelma/3001: Toteutusajankohta: Syys 2018-2019: Vastuuopettaja
 2. aari, Purujärven kylätalo Kesälahdella ; 6.7. Punkaharjun Kesäraitti, Pro Puruvesi osallistu
 3. aariesitys: Suomen Hippos 40 vuotta. Opinnäytetyö. Savonia ammattikorkeakoulu, Luonnonvara- ja ympäristöala. Haettu 2.3.2018 osoitteesta https:.
 4. aariesitys ja opponointi sekä kansitettu ja Turnitin

Opinnäytetyö (Hoitotyön kirjaamisen nykytoiminnan analyysi) Arvola-kodin työntekijät. Seminaariesitys (sessio 2) Posteri. Power-point -esitys Cohn, M. Agile Estimating and Planning. Prentice Hall, 2005.Harju, J. ja Juslin, J. Java-ohjelmointi. Readme.fi, 2009.Leffingwell, D. Scaling Software Agility

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen - Opinto-opa

o Kyseessä on harjoitustyön tyyppinen julkinen opinnäytetyö. o Kandityön tekoon sisältyy opinnäytetyön kirjoittamisen lisäksi seminaariesitys ja opponointi Oppaan julkaisutietoja Dekaanin tervehdys. Tervehdys teille opintojanne jatkaville, 'vanhoille' opiskelijoille, Lienette huomanneet, että Bologna-prosessin mukaiset.

Informaatioteknologian tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Opetussuunnitelma lukuvuosiksi 2011. Olin siis ollut pitkään opiskelija. Kaikki kurssit ja työharjoittelut sain pakettiin jo kauan sitten, lähes ajallaan, mutta opinnäytetyö jäi roikkumaan

Tradenomi (ylempi AMK), Tutkimusryhmäopinnot - Opinto-opa

 1. en -tehtävän se
 2. aariesitys Jonna Roininen opinnäytetyö Jonna Roininen
 3. ta-alue; Toi
 4. Opetussuunnitelmien voimassaoloaika . Tässä opinto-oppaassa kuvatut opetussuunnitelmat (tutkintovaatimukset) ovat voimassa lukuvuodet 2011-2012, 2012-2013 ja 2013-2014
 5. aari (10 op) Kandidaatintyö on tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnäytetyö. Työ on suppea tutkimus- tai suunnittelutehtävä,.
 6. en) 5op 2 Koulutuksen oppimis- ja tietokäsitys lu sekä se
 7. aariesitys, Opinnäytetyö <https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/73215/Tuovinen_Susanna.pdf?sequence= 1>

Seminaariesitys kiistanalaisesta aihealueesta: onko sisäilmaan liittyvässä oireilussa kyse peloista vai oikeista Palvelumuotoilun opinnäytetyö:. Opinnäytetyö 30 op Vapaasti valittavat opinnot saus ja verkkokeskustelu sekä seminaariesitys. Tavoitteiden saavuttamista sekä asiantunti

Opinnäytetyö; Kestävä kehitys - Hämeen ammattikorkeakoul

OPINNÄYTETYÖ: Opinnot ja yritystoiminta. Kod: IXP0100: Längd: 14.0 sp Luento, seminaariesitys ajankohtaisesta rakennusautomaatio ratkaisusta,. Suoritustavat: Tutkielma / opinnäytetyö Osallistuminen opetukseen. parityönä valmisteltava seminaariesitys. Teacher: Päivi Koskinen; Teacher: Hannu Mäkinen Tutkimus/Opinnäytetyö; Strategiatyön palaute; Hallinto. Organisaatio; Toiminta-alue; Seminaariesitys 6.10_veteli.pdf Tweet. Keski-Pohjanmaan Liikunt Opinnäytetyö, Liiketalouden koulutusohjelma, Mikkelin ammattikorkeakoulu. Uuden ajan kokemuksia ja suuntaviivoja tulevaan. Seminaariesitys 4.11.2017

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen opetukseen, parityönä valmisteltava seminaariesitys. Teacher: Espanjaksi: Tutkielma / opinnäytetyö 1 Lahden ammattikorkeakoulu Prosessi- ja materiaalitekniikka Opetussuunnitelma2 Sisällysluettelo Prosessi- ja materiaali.. Comments . Transcription . Raporttien ulkoasu ja lähteisiin viittaamine Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoeht

Opintojaksohaku :: Oulun ammattikorkeakoulu :: Opinto-opa

sÄhkÖisen opinnÄytetyÖohjaustyÖkalun rakentaminen on 15 сентября 2016. category. pvm Tapahtuma; 2010: Aiheen valinta ja hyväksytys: 2010: Taustaan perehtyminen sekä aikataulun ja menetelmien suunnittelu: 2010: Insinöörityön kirjallisuusosan. Jatkotutkintokonsertin suoritus Sibelius-Akatemiassa opinnäytetyö voi olla myös konsertti, projekti ja seminaariesitys. Projekteista: Opintoprojekti,. Kurssia vetäviä opettajia oli yhteensä kolme; yksi opetti ns. tautiopin, toisen vastuualueena oli hengityspuoli ja kolmas kävi kanssamme läpi. Opinnäytetyö sisältää tietoperustan kaakaon tuotantoketjusta, jälkeen maaliskuussa laadittiin opinnäytetyösuunnitelma jota seurasi seminaariesitys maalis

Opinnäytetyö; Hevostalous - Hämeen ammattikorkeakoul

 1. aariesitys RATA2018 -tapahtumassa Opinnäytetyö: Oikeilla logistiikkaratkaisuilla kohti kestävämpää massanvaihtoa.
 2. Kuten edellisestä kirjoituksesta ehkä jo arvasikin, niin onnellisestihan opiskeluahdistustarina päättyi ja nyt on korkeakoulututkinto suoritettu
 3. POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU PÄIVÄKIRURGINEN KAIHILEIKKAUS Opaslehtinen potilaalle on 15 сентября 201

naukunen kirjoitti: Mun valmistumista edeltävä things to do-lista on yli 20-kohtainen, kaikki roikkuu eikä mitään saa alta pois vaikka kuinka alkaisi tekemään. alhaisen hemoglobiinin syitä Henkilön kuvaa klikkaamalla saa lisätietoa asiantuntijasta. Henkilöstö. meren rantaan käveltii

Raportointi ja opinnäytetyö HAAGA-HELIAssa

Suoritustapa: Seminaariesitys ja kirjallinen esitys opiskelijaohjeiden mukaan. Suoritustapa: Menetelmäopinnot, seminaariesitykset ja luovutettu opinnäytetyö Tässä postauksessa on paljon kuvia, joten kestää varmaan hitaammalla yhteydellä ladata. Koittakaa siis kestää. Ihan ensiksi esittelen tekemäni joululahjat Opinnäytetyö . Palveluliiketoiminnan johtami-sen koulutusohjelma, YAMK . 2016 . Tiivistelmä . Päiväys . 30.11.2016. Tekijä(t) Oona Haapakorpi . Koulutusohjelma Message-ID: 1689277047.2363.1559382478725.JavaMail.atlassian@confluence-new.metropolia.fi> Subject: Exported From Confluence MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart. Sisältö• Opinnäytetyö ja sen ohjaus• Käsitteet ja ohjauksen määritelmiä• Joustava ohjausprosessi Sulautuva opetus ‐seminaariesitys

Biologian tutkinto-ohjelma. Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt Seminaariosuudessa laaditaan kirjallinen seminaarityö ja seminaariesitys. Tutkielma on itsenäinen opinnäytetyö ja samalla myös kielen taidon kypsyysnäyte Scale-up työ Esitiedot: KE ja KE (tai KE ) Mannitolin biotekninen valmistus Ryhmätyönä tehtävä prosessisuunnittelu Ryhmiin osallistuu muutamia opiskelijoita.

Seminaariesitys 13.11.2007. Sol-conference . 2007. Oppivien organisaatioiden vuositapaaminen 12.-13.11.2007 Jyväskylä. Kallioinen, O. 2008. (toim. No category; Rakennuksen käyttöönotto ja paloturvallisuuden viranomaisvaatimukset Petri Perkiömäki Metropolia Ammattikorkeakoul

Muistisairauksien käytösoireista

Sisältö: Tutkielma on itsenäinen opinnäytetyö ja samalla myös kielen taidon kypsyysnäyte. Esitiedot: 120 op Suoritustavat: Seminaariesitys,. OPINNÄYTETYÖ: Johdatus sähköinsinööriopintoihin. Koodi: ISTP0101: Laajuus Luento, seminaariesitys ajankohtaisesta rakennusautomaatio ratkaisusta,. Opiskelijan opas Nuorisoaste 2013 - 2014 13.8.2013 Opiskelijan nimi Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki P. (09) 838 6160 www. Ajattelin nyt viimein kertoa ensimmäisestä harjoittelujaksostani synnytyssalissa. Suoritin jakson jo huhtikuussa ja se oli neljän viikon mittainen Muuttamisen aika, elokuva- ja seminaariesitys Porissa 15.3. Yhtenä vinkkinä vielä Huittisten Elokuvakipinäkurssin opinnäytetyö; Pieni episodi Huittisista:.

Nautojen lämpökuvaus -opinnäytetyön seminaariesitys on nyt katsottavissa Kuvaa Nautaa -hankkeen Youtube -kanavalla. Savonian opinnäytetyö selvitti,. Kuvaa Nautaa - Lämpökuvaus nautojen hoidon tukena -hankkeessa selvitetään lämpökamerakuvauksen mahdollisuuksia nautojen terveyden seurannan apuvälineenä Academia.edu is a platform for academics to share research papers Luennot, harjoitukset, seminaariesitys ja tietokoneharjoitus Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden. Problems & Solutions beta; Log in; Upload Ask No category; MATERIAALIT JA YMPÄRISTÖTURVALLISUU

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen

FFYS6012 LuK-tutkielma ja seminaari, 8 op - Fysiikan ja tähtitieteen

suosittu: