Home

Lääkeasetus

Lääkevalmisteella on oltava myyntilupa ennen kuin se voidaan tuoda markkinoille. Euroopan unionin alueella myyntilupaa voi hakea usealla vaihtoehtoisella menettelyllä IPA(key): /ˈlæːkeˣˌɑsetus/, [ˈlæːke̞ˌʔɑs̠e̞t̪us̠]. Hyphenation: lää‧ke‧a‧se‧tus. lääkeasetus. drug decree, drug regulation (in law) Lääkeasetus sääntelee tarkemmin tällaisen erityisluvan myöntämistä Lääkeasetus 693/1987. Rokotteiden hankinnasta, tartuntatautien torjunnan viranomaisvastuista ja rokotusten haittavaikutusten ilmoittamisesta säädetään tartuntatautilaissa

Myyntiluvat - Fime

Lääkeasetus 693/1987 (finlex.fi). Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta 1335/2004 (finlex.fi) Lääkärit ja hammaslääkärit voivat määrä-tä erityislupavalmisteita sellaisiin poikkeustapauksiin, joissa muu hoito ei tule kysymykseen tai ei anna toivottua tulosta (Lääkeasetus 693/1987) Lääkeasetus 693/1987 (Finlex). Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen 1088/2002 (Finlex)

Lääkeasetus. Viitetiedot Erityislupaa voidaan hakea, jos potilaan hoitoon ei ole käytettävissä muuta hoitoa tai muulla hoidolla ei saavuteta toivottua hoitotulosta (lääkeasetus 10b§) [23]. Lääkeasetus (693/1987). Viimeisin muutos voimaan 1.2.2011. http://www.edilex.fi/lainsaadanto/19870693 The latest Tweets from Fimea (@Fimea). Potilaskohtaista erityislupaa ei tällöin tarvitse hakea, vaan lääke toimitetaan apteekista lääkemääräyksellä kuten myyntiluvalliset lääkkeet (lääkeasetus 10 f..

lääkeasetus - Wiktionar

Lääkeasetus 693/1987 (finlex.fi). Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta 1335/2004 (finlex.fi) Vuoden 2003 lopussa Suomessa oli 24 sairaala-apteekkia ja 185 lääkekeskusta. Lääkeasetus (693/1987) täydentää lääkelakia . SAIRAALA-APTEEKIT JA. Lääkeasetus 693/1987 (finlex.fi) Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 713/2013 (finlex.fi) Facebook; Twitter; LinkedIn; Viimeksi muokattu 25.4.2018 Sivu. sisÄllys: 1 johdanto 1 2 projektin tausta ja tarkoitus 2 3 lÄÄkehoitoa ohjaava lainsÄÄdÄntÖ 3 3.1 lääkelaki ja lääkeasetus

Rokotusinfo ry - Yhdistys rokotuspäätöksen tueks

  1. Lääkeasetus 693/1987; VN:n asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen 1088/2002; Huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden valmistuksesta ja.
  2. isteriön asetus lääkkeiden.
  3. Lastenlääkeasetus . Vuoden 2007 alussa Euroopan Unionin kaikissa jäsenvaltioissa astui voimaan Lastenlääkeasetus (EY 1901/2006). Sen tavoitteena on parantaa.
  4. 3 homeopaattisille ja antroposofisille valmisteille ei saa markkinoinnissa ilmoittaa terapeuttisia käyttötarkoituksia (Lääkeasetus 2002/1184, 25 a §)
  5. LÄÄKEMUODOT, ANTOTAVAT JA NIIHIN LIITTYVÄT ERITYISPIIRTEET ERI-IKÄISTEN LASTEN LÄÄKEHOIDOSSA Verkko-oppimateriaali sairaanhoitajaopiskelijoill
  6. Hyvä tietää Apteekin palvelupisteitä koskeva lainsäädäntö. Lääkelaki (395/1987) 52 a § ja 57 § 2 mom. Lääkeasetus (393/1987) 21 § ja 21 a
  7. en johtaisi myyntitapahtumaan

Finnish: ·drug decree, drug regulation (in law) Definition from Wiktionary, the free dictionar Lääkeasetus 693/1987 (finlex.fi) Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta 1335/2004 (finlex.fi) Valtioneuvoston asetus vaikeiden ja.

HYKS Lasten- ja nuorten sairaudet, Digitaaliset ja Innovaatiopalvelut Stenbäckinkatu 11, Helsinki PL 281, 00029 HUS email: pirkko.lepola@hus.f LÄÄKETIETOA FIMEASTA 4/2015 23 Kipu Akuutin, kovan kivun lääkehoidon toteutus Akuutti kipu on nosiseptiivista eli kudosvauriokipua. Pian hallitsevaksi. Lääkeasetus 693/1987; Rokotteiden hankinnasta, tartuntatautien torjunnan viranomaisvastuista ja rokotusten haittavaikutusten ilmoittamisesta säädetään. Markkinoinnin valvonnalla pyritään edistämään lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä. Valvonta kattaa sekä resepti- että itsehoitolääkevalmisteiden.

Perjantaina voimaan tuleva Euroopan Parlamentin ja Neuvoston uusi lasten lääkeasetus velvoittaa lääketeollisuuden tutkimaan uusia lääkkeitä myös lapsilla. Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (lasten-lääkeasetus) Perustuslain 96 §:n 2 momentin perusteell B-lääkkeet. 1. Lääkelaki 395/87 muutoksineen 2. Lääkeasetus 693/87 muutoksineen 3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004 (konsolidoitu 4.12.

lääkeasetus astuu voimaan. Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma julkaistaan. Toinen harvinais-yhdistys näkee päivänvalon. Tietoa ja tukea mitokondriotauti Lääkeasetus 24.7.1987/693. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3. Erityislupa tarvitaan kaikkien niiden valmisteiden potilaalle myyntiin, joilla ei ole myyntilupaa Suomessa. Alla mainituista valmisteista yhdellekään ei ole haettu. Lääkeasetus 693/1987; Terveydenhuoltolaki 1326/2010; Lisää tutkimustoimintaan liittyviä lakeja TUKIJA:n sivuilla >> Helsingin julistus; Guideline for Good. Voit tuoda ulkomailta Suomeen sekä resepti- että itsehoitolääkkeitä omaan käyttöösi tietyin rajoituksin

Rokotukset - Sosiaali- ja terveysministeri

tarvita erityislupahakemusta (Lääkeasetus 693/1987). Vuonna 2013 Fimea myönsi noin 21 500 erityislupaa (Suomen lääketilasto 2013, 2014) Lääkeasetus 693/1987 VN:n asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen1088/2002. Lääkkeen määrääminen • Suomessa vain lääkäri ja. Lääkeasetus 693/1987 (Finlex) Tartuntatautilaki 1227/2016 (Finlex) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista 149/2017 (Finlex) Laki lääkkeiden. Suomi: ·ihmisen tai eläinten elimistössä sairautta tai sen oireita parantava tai elintoimintoja muuttava, Suomessa lääkelain säädösten mukainen, aine tai.

Poikkeuslupaa varten ei ole olemassa erillistä hakemuslomaketta, vaan lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan Fimeaan sähköpostitse Ilmoitusten jättäminen edellyttää palveluun kirjautumista omilla tunnuksilla. Ohjeet palvelun käytöstä. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia vielä, voit luoda. SORMUNEN HARRI, T: Lääketehtaiden apteekkiin kohdistama kirjallinen mainonta ja tiedottaminen. Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, P (Lääkelaki 1987; Lääkeasetus 1987; Huumausainelaki 2008.) Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä määrittävät,. - Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) - Opintovapaalaki (273/1979) - Opintovapaa-asetus (864/1979) LÄÄKEALAA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA.

Lääkeasetus 693/1987 (Finlex) Lue lisää erityisluvista Fimean sivuilta. Thl.fi; Aiheet; Rokottaminen; Rokotteet; THL:n lääketukkukauppa; Erityisluvalliset. Lääkeasetus sääntelee tarkemmin tällaisen erityisluvan myöntämistä. (31.5.2003) Rokotusinfo ry: Kooste esillä olleesta: Vauvojen tuberkuloosirokotteen eli.

ETUSIVU Mitä on rokottaminen? Tilanteita, jotka eivät estä rokottamista Vasta-aiheet Rokotusreaktiot Yleisiä harhauskomuksia Kirjallisuutt - Lääkelaki (395/1987) ja lääkeasetus (693/1987) - Huumausainelaki (373/2008) - Huumausaineasetukset (543/2008) ja (548/2008) - Terveydenhuoltolaki (1326/2010 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get. Lainsäädäntö sisältää kotimaisen ajantasaisen lainsäädännön oikeusaloittain suomeksi ja ruotsiksi. Säädöksiin on lisätty runsaasti viittauksia.

Lääkeasetus vaikuttaa siihen, milloin mallia voidaan käyttää teollisuudessa. Malli ei saa olla liian monimutkainen tai kallis, toteaa Lou Lääkeasetus (693/1987) Säteilyasetus (423/2000) Säteilylaki (592/1991) Lastensuojelulaki (417/2007) Perustuslaki.

Säädökset - kela

suosittu: