Home

Vaalilautakunnan jäsen

 1. 2 Äänestäjän avustajana voi näin ollen toimia vaalilautakunnan nimeämä vaaliavustaja, äänestäjän itse valitsema avustaja tai joku lautakunnan jäsen
 2. Jäsen tai esittelijä saa osallistua n 2 momentin mukaan jokaisella vaalipäivän äänestyspaikalla tulee olla saapuvilla vaalilautakunnan.
 3. Kunnallisvaalit - Esteellisyys - Vaalilautakunnan jäsen- Keskusvaalilautakunnan jäsen - Vaikutus vaalien tulokseen Vuosikirjanumero: KHO:2013:11
 4. löisi velvollisuuttaan vaan sen hyvin täyt-täisi, hänen on huolellisesti ja puolueettomasti toimitettava ne tehtävät,.
 5. Kaikki vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet osallistuvat myös Ehdokkaana oleva ei voi olla vaalitoimikunnan jäsen eikä varajäsen eikä.
 6. tietääkö joku paljonko saa turussa kiertävän vaalilautakunnan jäsen ja puheenjohtaja palkkiota? maksetaanko sitä jokaiselta päivältä? kuinka paljon jout..

HE 16/2016 - Hallituksen esitykset - FINLEX

 1. Kirkkoherra ei voi olla vaalilautakunnan jäsen, jos hän ei ole seurakunnan jäsen, mutta hän voi toimia vaalilautakunnassa asiantuntijana (kirkkolaki 23 luku 2 §)
 2. ta voidaan rinnastaa.
 3. Käytännössä vaaliavustaja auttaa tarvittaessa myös kulkemisessa ym. Vaaliavustaja ei ole vaalilautakunnan jäsen. Hän saa palkkion toimituspäivältä 190 euroa
 4. Vaalilautakuntiin on saatava uusia tekijöitä - lakitarkennus kiristi esteellisyyksiä. Vaaliehdokas ei voi jatkossa itse olla vaalilautakunnassa
 5. Hyvä vaalilautakunnan jäsen ja varajäsen, Äänestyksen järjestämisestä kullakin äänestysalueella huolehtii vaalilautakunta. Siihen nimetään puheenjohtaja,.
 6. ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen. Suositeltavampaa onkin, että sihteeriksi nimetään joku seurakunnan viranhaltija tai työntekijä, jolla on aikaisempa

S-vaalilautakunnan jäsen ei voi asettua vaaleissa ehdolle tai toimia ehdokaslistan asiamiehenä tai allekirjoittajana. S-vaalilautakunnan kokouksista pidetään. Seurakunnan vaalilautakunta oli 10.11.2014 vahvistanut seurakuntavaalien tuloksen. Vaalilautakunnan työskentelyyn oli osallistunut kaksi henkilöä, jotka olivat.

Riippumatta siitä onko kirkkoherra vaalilautakunnan jäsen, valiokunnan mukaan kirkkoherran on turvattava vaalilautakunnall Pj tai vpj JA vähintään yksi vaalilautakunnan jäsen vie viipymättä vaalipiirilautakunnalle äänestysliput ja vaalipöytäkirjakuoren, vaaliluettelot. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsen, varajäsen, vaalitoimitsija tai -avustaja

Jos yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan seurakunnasta vain yksi jäsen, Vaalien valmisteluun liittyvät muut vaalilautakunnan päätökse tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen. Suositeltavampaa onkin, että sihteeriksi nimetään joku seurakunnan viranhaltija tai työntekijä,. Henkilöllisyystodistuksen perusteella vaalilautakunnan jäsen hakee äänestäjän nimen vaaliluettelosta. Jos ja kun nimi luettelosta löytyy. Esitän, että seurakuntaneuvosto vahvistaa vaalilautakunnan varsinaisten jäsen-ten lukumääräksi 8 ja varajäsenten lukumääräksi 8. Esitän,. Vaalilautakunnan jäsenet perehdytetään tehtäväänsä ennen kuin äänestyspaikka aukeaa. Puheenjohtaja jakaa vaalilautakunnan työvuorot siten,.

vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään 5. Vaalilautakun-taan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sek Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen ta Vaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka on asetettu ehdokkaaksi valtuuskunnan vaalissa, ei voi osallis-tua vaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa

Valtuuston vaalilautakunnan jäsen. Varavaltuutetut kaudella 2017-2020. 1. kevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Vaaliaikataul

Vaalilautakunnan jäsen (eri vuosina). Eduskuntavaaliehdokas: 1999, 2003 ja 2015,2019. Europarlamentti ehdokas: 1999. Kunnallisvaaliehdokas: 2000, 2004, 2008, 2012. automaattisesti vaalilautakunnan jäsen. Seurakuntaneuvosto voi valita kirkkoherran vaalilautakuntaan, mutta. Kirkkoherra ei ole enää virkansa perusteella automaattisesti vaalilautakunnan jäsen, mutta hänet on suositeltavaa valita siihen välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Vaalilautakunnan asettaminen Vuoden 2018 seurakuntavaalie Vaalilautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajill

KHO:2013:112 - Korkein hallinto-oikeu

Lähde vaalilautakuntaan! - Helsingin Vasemmistoliitt

puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähin-tään 5. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kui ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa ei voi olla vaalilautakunnan jäsen: Korkeimman hallinto-oikeuden antaman keskusvaalilautakunnan jäsene Näin vaalilautakunnan jäsen ei voi osallistua äänestyslippujen hylkäämistä koskevaan päätöksentekoon eikä vaalin tuloksen määräämiseen taikka vaalin. välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Vaalilautakuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, ett

vaalilautakunnan palkkio? - Vaalit - Suomi24 Keskustelu

HELSINGIN KAUPUNKI KESKUSVAALILAUTAKUNTA 20. lanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukai

Kauniaisten Suomalainen Seurakunta Pöytäkirja Seurakuntaneuvoston Kokou

x Keskusvaalilautakunnan jäsen 200 x Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 260 x Vaalitoimikunnan puheenjohtaja 26 vaalilautakunnan jäsen: Korkeimman hallinto-oikeuden antaman keskusvaalilautakunnan jäsenen esteellisyyttä koskevan ratkaisun (2013:112) mukaan. Valtuustoryhmän puheenjohtaja, elinympäristövaliokunnan varajäsen, kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsen Kari Leppäjoki. rokubikeri@ null jippii.fi

Kunnallisvaalien vaalilautakunnan jäsen 1992, 1996, 2000, 2004 ja 2008 Presidentinvaalien vaalilautakunnan jäsen 1994, 2000 ja 2006. PÄÄTÖS: Yhteisen kirkkovaltuuston iältään vanhin jäsen Lea Peltomäki ava-si kokouksen. asettaa vaalilautakunnan vuosiksi 2019 - 2022 sekä 2). Keskustan vaalilautakunnan jäsen. Harjavallan metallityöväen amm.os. ry:n veteraanijaoston jäsen Vaaliavustaja ja äänestäjän valitsema avustaja tai vaalilautakunnan jäsen ovat velvolliset tunnollisesti täyttämään äänestäjän osoitukset ja pitämään. • S-vaalilautakunnan jäsen ei voi toimia ehdokaslistan asiamiehen S-vaalilautakunnan linjaus koskien ehdokkaan arvoa, ammattia tai tointa

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3. - 9.4.2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 Yhteystiedot: Kaupunginvaltuutettu Valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Tarkistuslautakunnan varapuheenjohtaja Valtuuston vaalilautakunnan jäsen Paraisten kaupunginvaltuutettu,kaupunginhallituksen varajäsen Paraisten Vasemmiston puheenjohtajaVarsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirihallituksen jäsen Paraisten. - 717 lienee gag, toteaa eräs vaalilautakunnan jäsen.Sisäpiirin piruilu tai kuje siis. Sadat työntekijät laskivat Uudenmaan ääniä Kulttuuritalolla

Rakennusteollisuus RT, Talonrakennusteollisuus, vaalilautakunnan jäsen. Harri Kailasalo Infraprojektit. tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen. Suositeltavampaa onkin, että sihteeriksi nimetään joku seurakunnan viranhaltija tai työntekijä, jolla on aikaisempaa kokemust koherra ei voi olla vaalilautakunnan jäsen, ellei hän ole saman seurakunnan jäsen. Kirkkoherra voi toimia lautakunnassa asiantuntijana.. Kirkkoherra on vaalilautakunnan jäsen, mutta ei välttämättä sen puheenjohtaja Sihteerin ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen. Suositeltavampaa onkin, että sihteeriksi nimetään joku seurakunnan viranhaltija tai työntekijä,.

Vaasan HAO 09.04.2015 15/0150/1 - Hallinto-oikeuden päätöksiä ..

vaalilautakunnan jäsen. Kirkkoherran päätösesitys Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan Marjatta Nykäsen tilalle sekä riittävän. Kirkkovaltuuston varajäsen, vaalilautakunnan jäsen Orvo Vesanen on lähettänyt seurakuntaan 5.1.2018 kirjeen, jossa anoo eroa. esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa 14 § Vaalilautakunnan valinta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1) Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään,.

Valtuuston vaalilautakunnan jäsen; Yhteystiedot: maija.kajan@vihreat.fi; http://www.maijakajan.fi; Miisa Karjalainen. Jätehuoltolautakunnan jäsen Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edellee

Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa Parikkalan kunnan taksoituslautakunnan jäsen 1950-54, valtiollisten vaalien vaalilautakunnan jäsen 1962, 1966 ja 1970,. Koroisten vaalilautakunnan jäsen 1994; ympäristölautakunnan ja sen jaoston varajäsen 1994 - 1996, kunnanvaltuutettu 1997 - 2008 Vaalilautakunta. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 1.3. nimennyt Heinolan seurakunnan vaalilautakunnan: Ilpo Ylikoski, puheenjohtaja Juha Hersta, jäsen

Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tästä johtuen hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa * Valtuuston vaalilautakunnan jäsen 2013-2016 * Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsen 2013- * Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys, varajäsen 2011

sessa oleva ammattiosaston varsinainen jäsen. vaalilautakuntana. Vaalilautakunnan tehtävä on hoitaa kaikki vaalien järjestelyt vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaa

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsen / varajäsen. Tiejaoston jäsen / varajäsen . Muu: Muu: Muu Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsen: Terhi Korpela Lisäksi yksi käräjäoikeuden lautamies. HUS-Hyvinkään sairaanhoitolautakunnan jäsen: Jyrki Puurone Kouvolan kaupunki. Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen, kaupunginhallituksen varajäsen, kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsen. LUE LIS. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lai 5 5 (29) Juntunen Jukka kaupunginhallituksen jäsen kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäsen palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä Nurmeksen.

Paljonko vaaliavustajille äänestypaikalla maksetaan, jos maksetaan

Vaalilautakuntiin on saatava uusia tekijöitä - lakitarkennus

Kirkkoherra on vaalilautakunnan jäsen, mutta ei automaattisesti puheenjohtaja. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan Ajokortti ei kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen vuodenvaihteen jälkeen silloin, kun henkilö on hankkimassa itselleen uutta vahvaa sähköistä. TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 Kirkkovaltuusto 17.5.2018 _____/_____ Jos vaalilautakunnan jäsen tai hänen läheisensä on ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi.

Pöytäkirja KOKOUKSEN OSALLISTUJAT KV § 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN KV § 2

välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Vaalilautakuntaan kannattaa valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sek seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsen Espoossa 2014; Espoon yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen 2011 - 2014 Voiko vaalilautakunnan jäsen, varajäsen tai tämän läheinen asettua vaaleissa ehdokkaaksi? Uuden säännöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa,. Vaalilautakunnan jäsen ei saa olla ehdolla valtuuskunnan vaaleissa. Poikkeuksena valtuuskunnan puheenjohtaja saa jatkaa vaalilautakunnan puheenjohtajana,.

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Edustajiston vaali

Läsnä Aaltonen Sari varsinainen jäsen ten vaalilautakunnan ja valitsee siihen kolme varsinaista ja kolme varajäsentä vuosiksi 2019 - 2022 Sihteerin ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen. Suositeltavampaa onkin, että sihteeriksi nimetään joku seurakunnan viranhaltija tai työntekijä,. tämättä ole vaalilautakunnan jäsen. Seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilauta-kunta

Hyvinkään kaupungivaltuuston vaalilautakunnan jäsen (2013-05/2017) Muut luottamustoimet . Hyvinkään perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja (2013 -2015 enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, vähintään neljä muuta jäsent Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali v. 2017-2021 (5+5) kv 5.6.2017 § 80 Puheenjohtaja: Jäsen: KD seurakunnan toimistonhoitaja Juha-Pekka Forsma 2 Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin. Sihteerin ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen. Suositeltavampaa onkin, että.

suosittu: