Home

Olika lärstilar i skolan

Grundskolor i kommunen - Västerviks kommu

Det finns 22 olika grundskolor i Västerviks kommun. Skolorna ligger i nio olika tätorter och drivs av Västerviks kommun eller som friskolor av andra huvudmän 3 Hos olika personer dominerar olika sinnen när de ska lära sig något nytt. De auditiva lär sig bäst genom att lyssna, tala och argumentera Lena Boström . Professor. Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) Telefon arbete: 010-142 82 63 . E-postadress: lena.bostrom@miun.s Vad är REDE? REDE - Respekt Empati Djur Etik är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati. Materialet riktar sig lärare och.

Genom att undanröja hinder och bedriva en undervisning som passar fler elevers lärande höjs hela klassens resultat. Lärarna Sandra Aadalen och Emelie Sköld på. Den officiella ART-föreningen i Sverige har sammanställt en gedigen lista med ART-relaterade länkar. Så håll till godo: www.swe-art.se . Vill ni ha mer gratis.

Selma Holm slutade gå till skolan redan i åttan. Först i slutet av nian fick hon diagnosen Aspergers och gehör för sitt behov av särskilt stöd Fonologisk lästräning innebär att ditt barn tränar på att ljuda fram ord och helordsträning innebär att hon tränar på att memorera hur ord ser ut Efter slutförd kurs: - känner den studerande till de grundläggande principerna inom CLIL, språkbad och tandem - kan den studerande beskriva ett antal olika. 3 Undervisningen skall helst genomföras av mer än en lärare för att minska risken för orättvis bedömning. Externa bedömare ökar den kritiska massan och. Det finns 22 olika grundskolor i Västerviks kommun. Skolorna ligger i nio olika tätorter och drivs av Västerviks kommun eller som friskolor av andra huvudmän

  1. Lena Boström - Mittuniversitetet -utbildning, forskning och
  2. Vad, hur och varför? REDE - Respekt Empati Djur Eti
  3. Sju tips på anpassningar för lärande - Pedagog Stockhol
  4. Länkar - Allt om ART och KB
  5. Specialpedagogik SkolportenSkolporten - Skolporte
  6. Läsinlärningsmetoder : LärandeLe

Alla kurser - Öppna högskola

suosittu: